Statkrafts vindparker på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord er igjen åpnet for alminnelig ferdsel.

29.08.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft har nå gjenåpnet sine tre vindparker for alminnelig ferdsel. Publikums adgang til parkene ble stengt mandag fordi en vindmølle i USA hadde havarert, og årsaken til ulykken ikke var kjent.

Den havarerte vindmøllen kom fra samme produsent som har levert de 109 vindmøllene som er i drift i Statkrafts tre anlegg på Smøla, Hitra og Kjøllefjord.

Det er nå brakt på det rene at havariet i USA skyldtes menneskelig feil. Leverandøren har utstedt en sikkerhetsinstruks som berører alle kritiske rutiner knyttet til drift og vedlikehold av vindmøllene. Alt personell i vindparkene er blitt oppdatert på sikkerhetsinstruksen før arbeid i maskinhusene på vindmøllene er gjenopptatt. Statkraft regner det derfor som helt trygt å ferdes i vindparkene.