Statkrafts første vindkraftkonsesjon i UK

29.03.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft og samarbeidspartneren Catamount Energy Corporation har fått konsesjon for å bygge Blaengwen Wind Farm i Wales i Storbritannia. Det er Statkrafts første vindkraftkonsesjonen utenfor Norge. Vindparken kan stå ferdig innen to år.

- Med vår første konsesjon for vindkraft i Storbritannia har vi nådd en milepæl. Dette viser at Statkraft er i stand til å utvikle fornybar energiproduksjon også utenfor Norge. Det som nå gjenstår, er å innhente anbud og fatte investeringsbeslutningen, sier konserndirektør Ingelise Arntsen.

I drift om to år

Blaengwen Wind Farm er planlagt på et høydedrag nord for byen Carmarthen sør i Wales. Vindparken vil ligge et par mil inn i landet fra vestkysten av Wales. Konsesjonen åpner for inntil 110,5 meter høye vindmøller, målt fra bakken til vindmøllens høyeste punkt.  Vindparken vil bestå av 10 vindturbiner, og det er gitt konsesjon på inntil 30 MW samlet installasjon. Vindparken kan stå ferdig innen to år.

Satser sterkt i Storbritannia

Prosjektet er utviklet av Force 9 Energy gjennom Catamount Cymru Cyf (CCC), som vil være eier av Blaengwen Wind Farm. Statkraft og amerikanske Catamount Energy Corporation eier hver sin halvpart av CCC. Selskapene samarbeider om en rekke vindkraftprosjekter på fastlandet i Storbritannia og har blant annet søkt konsesjon for ytterligere tre vindparker.

Statkraft har i tillegg eierandeler i fem andre prosjekter på de britiske øyer, men med andre samarbeidspartnere. - Det er to grunnleggende årsaker til at vi satser så sterkt på vindkraft i Storbritannia. Her finner vi gode vindforhold og pr i dag de beste økonomiske støtteordningene i Nord-Europa, sier Arntsen.

I Norge har Statkraft tre store vindparker i drift på Smøla, Hitra og i Kjøllefjord. Vindkraft er fornybar energi, og kraftproduksjonen avgir ingen forurensende utslipp verken til jord, luft eller vann.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2006 en omsetning på vel 16 milliarder kroner og en totalbalanse på over 96 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Bulgaria og Serbia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.