Statkraftkonsernet i ny drakt

30.03.2007 08.00 | pressemelding

Selskapene i Statkraftkonsernet fremstår i dag i ny drakt med felles visuell profil. Moderniseringen markerer et tettere samarbeid mellom Statkraft og konsernselskapene Trondheim Energi og Skagerak Energi. Dette vil styrke konsernets satsing på å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi.

Statkraftkonsernet dekker hele verdikjeden gjennom innovasjon og utvikling av ny energi, kraft- og varmeproduksjon, nettvirksomhet, handel på de store energibørsene, salg til industri-, bedrifts- og privatkunder foruten handel med miljøprodukter som CO2-kvoter, grønne sertifikater og garantert fornybar energi.

Hoveddelen av Statkraftkonsernets kundenære virksomhet ligger i datterselskapene Trondheim Energi og Skagerak Energi. En enhetlig profil er med på å øke vårt kundefokus, i lys av Statkraftkonsernets 600 000 strøm-, nett- og fjernvarmekunder. Trondheim Energiverk skifter også navn i dag til Trondheim Energi.

- Felles visuell profil binder de tre selskapenes aktiviteter tettere sammen. Den skal øke vår synlighet og gjenkjennelighet utad og støtte opp under utviklingen av en sterk felles bedriftskultur. Vi er stolte av å vise frem et moderne konsern som er klart for også å levere morgendagens energiløsninger, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Europeisk posisjon

Den nye profilen skal kle 2000 medarbeidere, 158 vannkraftverk i Norge, Sverige og Finland, tre vindparker i Norge, ett gasskraftverk under bygging i Tyskland samt kontorer i åtte land i Europa. Til sammen får 750 kjøretøyer og 2000 skilt nytt utseende.

- Statkraftkonsernet har i over hundre år tatt ansvar for naturressursene vi forvalter, og vi tar med oss denne arven i vår industrielle satsing i Norge og i resten av Europa. Vi er en miljøvennlig utfordrer i det europeiske energimarkedet, som på kommersielt grunnlag også bidrar til å møte klimautfordringene. Vår visuelle profil skal understøtte denne posisjonen. Statkraftkonsernets hovedfokus er miljøvennlig energiproduksjon, og vi vil være blant de første som tar i bruk nye, fornybare energikilder, sier Mikkelsen.

Økt synlighet

I løpet av våren vil Statkraftkonsernet også øke innsatsen for å bli bedre kjent blant nordmenn flest ved hjelp av offensiv informasjon og markedsføring. - Statkraft er et selskap mange har hørt om, men som få kjenner. Dette til tross for at vi er Europas nest største produsent av fornybar energi. Dette vil vi gjøre noe med, ikke minst i forhold til konsernets 600 000 kunder, sier Mikkelsen.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Selskapet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme, bygger gasskraftverk og satser på innovasjon for å levere fremtidens energiløsninger. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 en omsetning på over 16 milliarder kroner, et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Bulgaria og Serbia. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.