Statkraft på skiskytterlaget

01.02.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft har inngått avtale som hovedsponsor for rekruttering og talentutvikling i Norges Skiskytterforbund. Sponsoratet omfatter eksponering og aktiviteter for juniorer og rekrutter. I tillegg gir avtalen Statkraft rettighet til eksponering på eliteløperne og til å benytte disse i sin markedsføring.

- Skiskytterne står for noe ekte, norsk og naturlig – samtidig som de gjennom stadig testing av nye treningsmetoder og utstyr står for innovasjon og nytenkning. Dette er verdier vi i Statkraft ønsker å assosiere oss med. Derfor er dette samarbeidet, med hovedvekt på å rekruttere nye, unge talenter som en dag skal ta opp arven etter Bjørndalen, Hanevold og Grubben, riktig for oss, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Idrettssjef Alf Koksvik i Norges Skiskytterforbund sier forbundet er glad for å få en ny partner på laget. – Spesielt en partner som vil legge fokus på rekrutteringen. Interessen for idretten vår er formidabel over hele landet. Det vrimler av talenter som vi gjennom avtalen med Statkraft har mulighet til å følge opp i langt større grad enn før. Norges Skiskytterforbund ser derfor med glede og spenning frem til det kommende samarbeidet, sier Koksvik.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 500 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på ca. 90 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Bulgaria skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.