Statkraft ber EU innføre et europeisk marked for grønne sertifikater

12.09.2007 08.00 | pressemelding

EU Kommisjonen arbeider i disse dager med hvordan målene for 20 prosent fornybar energi i 2020 skal nås, og Statkraft ønsker som en stor europeisk aktør innen fornybar energi å gi et bidrag til utformingen av EUs politikk på dette området. Statkraft presenterer i dag et posisjonsnotat om et europeisk grønt sertifikatmarked for EU Kommisjonen.

Nye og mer ambisiøse krav om andelen fornybar energi i EU gjør at så mye som en trededel av all strømproduksjon må baseres på fornybare kilder. Statkraft mener den beste måten å få til en storsatsing på fornybar energi er å innføre et felles marked for grønne el-sertifikater i hele Europa, og at kostnaden ved å fortsette i dagens spor kan bli så mye som fem til ti milliarder euro høyere per år.

Statkraft mener at et felles marked for sertifikater vil redusere risikoen både for myndigheter og for kraftselskapene, i tillegg til å begrense belastningen på miljøet. Et slikt system vil være robust også i forhold til endringer i CO2-priser og kraftpriser, og derved sikre et langsiktig og forutsigbart støtteregime.

Et felles marked vil sikre at de mest kostnadseffektive prosjektene vil bli realisert først, uansett hvor de ligger geografisk eller hva slags teknologi som anvendes. I tillegg vil det fremme teknologiutvikling og innovasjon etter gode løsninger på tvers av alle europeiske land. I stedet for å finne frem blant mange ulike støtteordninger, kan kraftselskapene konsentrere seg om å finne de beste og mest lønnsomme prosjektene.

Et marked for el-sertifikater utstedt av produsenter av fornybar energi, ville sikre en lik støttesats over hele Europa. Etterspørselen i et slik marked vil oppstå som følge av politiske vedtak i EU om at en viss andel av den strømmen som brukes skal komme fra fornybare kilder. En modell er at strømselskapene blir pålagt å kjøpe en viss andel fornybar energi i den strømmen de markedsfører. Sverige og Storbritannia har i dag slike sertifikatmarkeder.

Vindmølleparker, biokraftanlegg, nye vannkraftanlegg eller andre former for fornybar kraftproduksjon krever en betydelig innsats av energi. Både i forbindelse med byggingen (materialer osv), men ofte også i forbindelse med drift av anlegget (som transport av biomasse). Det er derfor viktig å utnytte de mest effektive prosjektene, for å spare miljøet mot unødvendige utbygginger.