Siri Hatlen til Statkraft

17.08.2007 08.00 | pressemelding

Siri Hatlen (50) er ansatt som konserndirektør i Statkraft AS med ansvar for forretningsområdet Ny energi. Hun vil tiltre i løpet av høsten.

Forretningsområdet Ny energi har ansvar for Statkraftkonsernets satsing på innovasjon, forskning og utvikling samt planlegging og bygging av nye vann-, vind-, og gasskraftverk og skal sikre videre vekst i konsernets kraftproduksjon nasjonalt og internasjonalt.

– Statkrafts visjon er å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Med de klimautfordringer verden nå står overfor, ser jeg på dette som en svært spennende og fremtidsrettet oppgave og jeg gleder meg til å ta fatt, sier Hatlen. – Jeg ser frem til å jobbe full tid som leder i et internasjonalt orientert konsern, og sammen med kompetente medarbeidere søke å finne frem til kommersielle løsninger på kompliserte energiutfordringer.

Siri Hatlen er sivilingeniør fra NTH (NTNU) (1980). Hun har en MBA-grad fra INSEAD i Frankrike (1991) og 15 års erfaring fra offshorevirksomhet med styring og ledelse av store prosjekter innen olje og gass.

Fra 1996 har Hatlen drevet egen virksomhet knyttet til styrearbeid og lederoppdrag. Hun er i dag styreleder for SIVA SF, AS Vinmonopolet, Undervisningsbygg KF, Det Norske Samlaget i tillegg til Statens Lånekasse. Videre er Siri Hatlen bl.a. styremedlem i NTNU, Kongsberggruppen ASA og PGS ASA, og hun var styreleder i Helse Øst RHF fra 2001 og frem til mai 2007.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.