Sikrer vannstrømmen i Surna

07.03.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft ønsker å bygge en omløpsventil i Trollheim kraftverk for å sikre vannføringen i Surna elv ved uforutsett stans i kraftproduksjonen. Under et uhell i 2005 stoppet kraftverket, og fiskeyngel strandet som følge av lavere vannføring. Statkraft har for denne hendelsen fått et forelegg av Økokrim for overtredelse av Vannressursloven.

Det var for høy temperatur i transformatoren ved kraftverket i august 2005 som førte til utfallet. Anleggets generator stoppet og dermed stanset vannstrømmen gjennom kraftstasjonen. Vannføringen i elven Surna ble redusert i halvannen time før anlegget kom i drift igjen, noe som førte til at lakseyngel strandet. Statkraft ble anmeldt for dette, og Økokrim har gitt Statkraft et forelegg på 1,5 millioner kroner for svikt i rutinene samt inndraging av vinning på to millioner kroner.

Godtar forelegget

- Det som skjedde i 2005 var uheldig, utilsiktet og fikk dessverre konsekvenser for miljøet i elven. Vi mener vi driver våre anlegg miljømessig forsvarlig. Men konstaterer at Økokrim i dette tilfellet er kommet til en annen konklusjon, og vil derfor godta forelegget. For oss er det viktig å bruke kreftene på å sikre oss at tilsvarende ikke skjer igjen, heller enn å bruke dem i retten, sier konserndirektør Jørgen Kildahl.

Skal utnytte vannet

Statkrafts oppgave er å få mest mulig energi ut av vannet innenfor en miljømessig akseptabel ramme. Ethvert tiltak som kan føre til tap av vann, vurderes nøye. Statkraft har hatt en full gjennomgang av tekniske forhold og rutiner etter uhellet, og mener å ha funnet en god løsning.

- Omløpsventilen vil lede vannstrømmen forbi aggregatet og videre ut i Surna elv. Ved en eventuell stans i kraftverket vil tilstrekkelig vannføring opprettholdes. Vi forbereder også en konsesjonssøknad for et tilleggsaggregat i Trollheim kraftverk. Det vil produsere mer effektivt ved lave vannføringer enn det ene store aggregatet vi har i dag, sier Kildahl.

Trollheim kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal og ble satt i drift i 1968. Trollheim kraftverk har en installert effekt på 130 MW og en midlere årsproduksjon på 739 GWh.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, bygger gasskraftverk og satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til om lag 600 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2006 en omsetning på over 16 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Bulgaria og Serbia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.