SCA og Statkraft går sammen om storsatsing på fornybar energi

14.09.2007 08.00 | pressemelding

SCA og Statkraft etablerer et felles selskap for å satse på fornybar energi i Sverige. Planene omfatter utbygging av syv vindparker i Västernorrland og Jämtland i Sverige. Om anleggene blir bygget vil de årlig kunne produsere omlag 2,8 TWh fornybar energi. Dette vil medføre en investering på ca 14 mrd norske kroner. Planene omfatter også mulige vannkraftprosjekter i Sverige.

Statkraft og SCA har i dag også inngått en langsiktig industrikraftavtale (se egen melding). Samtidig innleder selskapene et omfattende samarbeid om utvikling av vann- og vindkraftressurser i Sverige.

Vindkraft

- Vi har identifisert de beste områdene for vindkraft innenfor vår 2,5 millioner hektar store skogeiendom i Nord-Sverige, sier Kenneth Eriksson, administrerende direktør i SCA Forest Products. - I samarbeid med Statkraft har vi funnet syv områder i Jämtland og Västernorrland med svært gode forutsetninger. Til forskjell fra mange fjell- og kystområder, er disse lokalitetene lite konfliktfylt i forhold til andre interesser. Det er gode vindforhold og kort avstand til sentralnettet, noe som gjør overføringstapet begrenset.

- Statkrafts mål er å øke produksjonen av fornybar energi. Avtalen med SCA er derfor et stort skritt i riktig retning, og helt i tråd med vår strategi, sier konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft. - Europa har satt ambisiøse mål for reduksjon av klimautslipp de neste årene. Samarbeidet med SCA, koblet med vår kompetanse og posisjon, vil gi mer miljøvennlig kraftproduksjon. Det er naturlig for oss å vokse i vårt nærområde, både som leverandør og produsent.

Det er identifisert syv områder der SCA og Statkraft ønsker å bygge vindparker. Prosjektene vil i neste omgang bli prosjektert og utredet med hensyn til miljøkonsekvenser.

Vannkraft

SCA og Statkraft vil også utrede forutsetningene for å bygge ut vannkraft i fire vassdrag der SCA har fallrettigheter. Det gjelder Ammerån i Jämtland, Röån, en sideelv til Ångermanälven, Edsoxforsen i Hårkan og Byske älv.

- I praksis har det vært stans i all vannkraftutbygging de siste 25 årene. Vi har respekt for de store miljøverdiene i urørte vassdrag, men vi mener at man bør kunne utrede mulighetene for miljøvennlig utbygging. Med moderne teknologi og kompetanse bør det være mulig å balansere miljøverdier og økonomi. Svensk industri trenger mer kraft, og verden har behov for energiproduksjon som ikke øker de klimaskadelige utslippene. Vi har nå fått med oss et selskap som er nest størst på vannkraft i Europa og som har mer enn 100 års erfaring innen prosjektering, bygging og drift av vannkraftanlegg. En bedre allianse enn Statkraft kan vi neppe tenke oss, fortsetter Kenneth Eriksson.

– Vi vil involvere alle berørte parter i arbeidet med å utrede mulighetene. Ikke minst vil vi involvere berørte kommuner og andre lokale interessenter i å se på hvordan en eventuell utbygging best kan komme lokalsamfunnet til gode.

- Til syvende og sist blir det opp til politiske myndigheter å avgjøre om ny vannkraft kan spille en rolle i Sveriges fremtidige energiforsyning, sier Kenneth Eriksson i SCA Forest Products.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA er et globalt forbrukervare- og papirselskap som utvikler, produserer og markedsfører produkter for personlig hygiene, husholdnings- og toalettpapir, emballasjeløsninger, trykkpapir og trelast. SCA omsetter for drøyt 101 milliarder svenske kroner i året, og hadde i begynnelsen av 2007 om lag 51.000 ansatte. SCAs svenske industrivirksomhet har et årlig kraftforbruk på nesten 3 TWh. Det største kraftforbruket står Ortvikens pappersbruk i Sundsvall for. Fabrikken produserer papir til avis- og magasinproduksjon og forbruker 1,8 TWh årlig.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.