Positivt å være nabo til vindparker

19.06.2007 08.00 | pressemelding

Nær tre av fire naboer til store vindkraftanlegg er positive til vindparken. Det viser en meningsmåling Statkraft har utført i tre vindkraftkommuner.

Statkraft har spurt innbyggere i kommunene Smøla, Hitra og Lebesby om deres holdninger til vindparkene og vindkraft. 72 prosent av de spurte oppgir at de har et positivt syn på vindparken, mens 12 prosent har et negativt syn på anlegget. Samtidig oppgir 70 prosent av de spurte at de er tilhengere av å bygge ut mer vindkraft i Norge, mens 18 prosent er mot videre utbygging.

- Dette er gledelige resultater for Statkraft, som er Norges største produsent av ren energi fra vindkraft. Folk som er direkte berørt av vindmøller, bekrefter at vindparker kan utvikles på lag med lokalsamfunn. Det er gode nyheter med tanke på at utbygging av mer vindkraft er en del av løsningen på verdens største miljøproblem, nemlig klimaendringene, sier informasjonssjef Torbjørn Steen.

I undersøkelsen er vindmøllenaboene også spurt om å ta stilling til noen aktuelle påstander om vindkraft: Blant annet mener 72 prosent at vindparken er noe de kan være stolte av. Halvparten av de spurte oppfatter vindparken sin som en turistattraksjon, mens 31 prosent mener vindmøllene har ødelagt landskapsbildet.

Undersøkelsen er utført av Synovate MMI i juni 2007. 429 personer er intervjuet.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i åtte land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.