Oljelekkasje i Kolsi kraftverk i Finland

13.07.2007 08.00 | pressemelding

En lekkasje i Kolsi kraftverk i Finland torsdag 12. juli, førte til at 2 kubikkmeter hydraulikkolje rant ut i elven Kokemäenjoki. Vannkraftverket eies og drives av Statkraft Suomi Oy. Den finske redningstjenesten har konkludert med at den tyntflytende oljen ikke skal samles opp, da den vil fordampe og forsvinne i løpet av kort tid.

Alarmen om feil i Kolsi kraftverk gikk torsdag kveld. Medarbeidere i Statkraft og finske redningsmannskaper rykket da ut til kraftverket. Det ble da klart at to kubikkmeter hydraulikkolje hadde lekket ut i vassdraget. Kraftverket har tre generatorer. Generatoren hvor lekkasjen oppstod ble tatt ut av drift straks uhellet ble oppdaget.

Etter vurderinger av forholdene besluttet den finske redningstjenesten, som leder arbeidet med å håndtere oljen, å ikke legge ut lenser for å samle oljen og ta den opp fra vannet. Grunnen er at oljens tyntflytende konsistens gjør at den vil fordampe og forsvinne i løpet av kort tid.

- Statkraft stiller alle sine ressurser til disposisjon i forbindelse med dette uhellet. Det viktigste i første omgang er å bistå den finske redningstjenesten i deres arbeid. Det er for tidlig å si noe om hvordan dette har skjedd. På mandag tar vi til med grundigere granskning av forholdene som har ført til lekkasjen. Deretter setter vi i verk nødvendige utbedringstiltak, sier administrerende direktør i Statkraft Suomi Oy, Per Nordlund.

Det er ikke meldt om skade på fisk, fugler eller dyr som holder til i og ved vassdraget.

Kolsi kraftverk:

  • Ligger 25 mil nord-øst for Helsinki, og produserer vann fra elven Kokemäenjoki
  • Kraftverket har vært eid av Statkraft Suomi Oy siden 2005
  • Kolsi har en installert effekt på 45 megawatt og en midlere årlig kraftproduksjon på 173 GWh. Det dekker strømbehovet til ca 10 000 husstander
  • Anlegget har tre generatorer og turbiner av Kaplan-typen og er det største kraftverket i Statkraft Suomi Oy