Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø åpnet

01.11.2007 08.00 | pressemelding

Norges første kommersielle gasskraftverk ble åpnet 1. november av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Kraftverket på Kårstø i Rogaland er bygget og skal drives av Naturkraft. Selskapet eies av StatoilHydro og Statkraft.

Kårstø-anlegget er det mest moderne gasskraftverket som er bygget i Europa så langt. Som det første i sitt slag er kraftverket bygget med eget renseanlegg for NOx.

Kraftverket har en ytelse på ca 420 MW med en årlig produksjonsevne på opp mot 3,5 TWh. Totalinvesteringen for anlegget er på i overkant av 2 milliarder kroner. Naturkraft eies av StatoilHydro og Statkraft med en eierandel på 50 prosent hver.

Tre gasskraftverk åpnet

Åpningen av Kårstø-anlegget innebærer at alle tre gasskraftverkene som Statkraft har interesser i er åpnet i løpet av noen få uker. Gasskraftverket i Knapsack i Tyskland (800 MW) ble åpnet av Kong Harald 17. oktober. Dette kraftverket er heleid av Statkraft. Gasskraftverket i Herdecke i Tyskland (400 MW) ble åpnet 31. oktober. Dette kraftverket eier Statkraft sammen med det tyske energiselskapet Mark-E. Byggingen av alle tre gasskraftverkene ble påbegynt i 2005.