Laksefiskere får SMS hjelp

12.06.2007 08.00 | pressemelding

Nå kan laksefiskere i Altaelva få opplysninger om vannstand, vannføring og temperatur på SMS fra Statkraft. Informasjonen vil bidra til å gjøre det lettere å planlegge fisket. Helt siden reguleringen startet i 1985, har Statkraft målt forholdene i elva regelmessig for å finne den beste balansen mellom kraftproduksjon og laksefiske i en av Norges beste lakseelver.

–Vi er veldig fornøyd med at vi med dagens teknologi kan gjøre målingene tilgjengelig for brukerne av Altaelva, sier regiondirektør Bjarne Austrheim i Statkraft.
Målingene blir gjort kontinuerlig av en målestasjon ved Kista, som er en av flere attraktive fiskeplasser i Altaelva. Resultatet fra målingene samles inn på Statkrafts driftssentral i Korgen i Nordland, og det er derfra opplysingene om aktuell vannstand, vanntemperatur og vannføring blir sendt videre til interesserte fiskere.

For å få tilgang til målingene må man sende melding STA til tlf. 48036189

Rekordår i 2006

Altaelva er til tross for reguleringen en av Norges beste lakseelver.
-Det var en forutsetning i konsesjonen at elva fortsatt skulle være en attraktiv lakseelv etter reguleringen. Derfor arbeider vi stadig med nye og forbedrede tiltak for å etterleve ambisjonene i samarbeid med lokale interessenter og myndigheter, sier Austrheim.
For Statkraft er Altaelva blitt et utstillingsvindu for hvordan regulering til kraftproduksjon kan gjøres side ved side med et godt laksefiske. Totalresultatet i antall oppfisket kilo laks viser at 2006 var ett av de beste lakseårene siden reguleringen startet i 1985. Fjoråret viste også at Altaelva fortsatt skiller seg ut med en høy andel storlaks.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6.3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i åtte land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.