Konsesjon for Kjensvatn kraftverk til Statkraft

11.05.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft har i dag fått konsesjon for bygging og drift av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune i Nordland. Kraftverket utnytter vann og fall i et gammelt reguleringsområde. Det vil kunne produsere ca 75 GWh kraft uten store negative miljøvirkninger, nok til å forsyne ca 3750 husstander med ren energi.

Bygging av Kjensvatn kraftverk vil bidra til å rette opp flere miljøulemper fra tidligere utbygginger. Det nye anlegget utnytter fallet mellom de eksisterende reguleringsmagasinene Gressvatn og Kjennsvatn. Begge har vært regulert siden slutten av 1960-tallet, og utnyttes som magasin for Rana kraftverk. Det nye kraftverket vil gi ca. 75 GWh ny energi uten store negative miljøkonsekvenser.

- Vi er svært glade for denne konsesjonen. Kjensvatn kraftverk er et godt eksempel på hva vi kan oppnå gjennom opprusting og mindre utvidelser av gamle anlegg. Det fører med seg både bedre miljø og mer kraft, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Det er foreløpig uvisst når utbyggingen kan ta til. Det er mer enn tre år siden konsesjonssøknaden ble sendt, og Statkraft vil nå vurdere konsesjonsbetingelsene og de øvrige premissene for å realisere en utbygging.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6.3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i åtte land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.