Halvårsresultatet 2007 fremlegges 16. august

24.07.2007 08.00 | pressemelding

Statkrafts halvårsresultat for 2007 offentliggjøres gjennom presse- og børsmeldinger og på konsernets websider 16. august klokken 08:00. Pressekonferanse holdes ved hovedkontoret på Lilleaker klokken 09:00.

16. august legger Statkraft frem resultatet for 2. kvartal 2007. Det offentliggjøres gjennom børs- og pressemeldinger og på www.statkraft.noklokken 08:00.

Pressekonferanse i forbindelse med resultatfremleggingen holdes ved hovedkontoret på Lilleaker i Oslo klokken 09:00. Konferansen går også som webcast.

Konsernsjef Bård Mikkelsenog konserndirektør Eli Skrøvsetlegger frem resultatet. Øvrig konsernledelse vil også delta under konferansen og under Q & A -runden i etterkant av resultatpresentasjonen.