Fond skal sikre historisk trallebane

17.08.2007 08.00 | pressemelding

Statkraft gir 5 millioner kroner til opprettelsen av et grunnfond som skal sikre videre drift av Mågelibanen ved Tyssedal i Hardanger. Trallebanen er et attraktivt kulturminne fra kraftutbyggingen tidlig i forrige århundre, og brukes i dag blant annet som transportmiddel til fjellet av hytteeiere og turgåere.

Det har lenge vært usikkert hva som skulle skje med Mågelibanen når konsesjonen går ut i 2010 og Statkraft ikke lenger har behov for banen. Nå har Odda kommune og Statkraft blitt enige om at det opprettes et grunnfond hvor den årlige avkastningen skal sikre videre drift og vedlikehold etter 2010. Statkraft bidrar med 5 millioner kroner samt et årlig driftstilskudd på 50.000 kroner. Det er en forutsetning at også flere aktører blir med slik at fondet øker til om lag 10 millioner kroner.

-Dette er en håndsrekning for å komme lokale interesser i møte. Det er også hyggelig å kunne bidra til å ta vare på et viktig kulturminne fra kraftutbyggingen som har gitt så mye tilbake, sier regiondirektør Jan Alne i Statkraft.

Ordførerer Toralv Mikkelsen i Odda Kommune sier avtalen er svært positiv for regionen: -Vi er glade for at det ser ut til at vi har funnet en god løsning på Mågelibanens fremtid. Statkraft viser at det tar ansvar for både brukerne og historien som er knyttet til kraftselskapets virksomhet her.

Statkraft vil drifte Mågelibanen frem til 2010. Deretter går ansvaret for drift av trallebanen til et eget eiendoms- og driftselskap.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i ni land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.