Endringer i Statkrafts styre

25.06.2007 08.00 | pressemelding

Førstesekretær Ellen Stensrud, administrerende direktør Egil Nordvik og prosjektdirektør Berit Rødseth ble på ordinært foretaksmøte i Statkraft SF i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft SF og Statkraft AS. De overtar etter Gunn Wærsted, Olav Fjell og Marit Büch-Holm.

Ellen Stensrud er førstesekretær i LO med hovedansvar for blant annet bedriftsdemokrati og nærings- og industripolitikk. Stensrud har vært faglig tillitsvalgt siden 1986 og har fra 2001 vært innvalgt i ledelsen i LO. Hun har erfaring fra flere utvalg og styrer, blant annet Arbeiderbladet og Statoil.

Egil Nordvik har flere styreverv, blant annet i Norvag AS (Euroskiltgruppen), SMA-Nordland (Svenska Mineral) og A/S Bleikvassli Gruber Entreprenør, hvor han er styreleder. Han var administrerende direktør i Rana Gruber AS 1989-2004.

Berit Rødseth er prosjektdirektør i Moelven Industrier ASA. Hun har tidligere arbeidet som direktør ved sagbruket Nössemark Trä AB. Rødseth er utdannet agronom og overtok hjemgården som tyveåring. Hun har også økonomisk utdannelse.

Styret i Statkraft SF og Statkraft AS består etter dette av:

  • Styreleder:Arvid Grundekjøn
  • Nestleder:Ellen Stensrud
  • Medlem:Aud Mork
  • Medlem:Halvor Stenstadvold
  • Medlem:Egil Nordvik
  • Medlem:Berit Rødseth

I tillegg kommer ansattevalgte styremedlemmer:

  • Medlem:Odd Vanvik
  • Medlem:Thorbjørn Holøs
  • Medlem:Astri Botten Larsen

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i åtte land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.