Agder Energi og Statkraft inngår avtale om samarbeid innen vindkraft

27.06.2007 08.00 | pressemelding

Agder Energi AS og Statkraft AS har inngått en intensjonsavtale om samarbeid innen vindkraft. Avtalen omfatter utvikling, utbygging og drift av vindparker i Norge og Europa for øvrig.

Begge selskapene har betydelige ambisjoner om utvikling og utbygging av vindkraft i Norge og internasjonalt i årene fremover. Agder Energi har sikret seg rettigheter til utnyttelse av arealer i Norge for vindkraftformål, og arbeider med flere prosjekter mot en eventuell investeringsbeslutning. Statkraft har gjennomført utbygging av Smøla vindpark (trinn 1 og 2) på Nordmøre, Hitra vindpark i Sør-Trøndelag samt Kjøllefjord vindpark i Lebesby kommune i Finnmark. Selskapet har flere andre vindkraftprosjekter under utvikling. Totalt har partene planer som innebærer utbygging av 4 TWh vindkraft innen 2017.

Felles eierskap

Bakgrunnen for avtalen er et felles ønske om å samordne og utnytte det potensialet som ligger i selskapenes totale kompetansemiljø og økonomiske bæreevne. Samarbeidet skal omfatte felles eierskap til partenes eksisterende og planlagte vindparker. Partene ønsker også å knytte til seg sentrale aktører innenfor vindkraft på kontinentet for å muliggjøre en bred satsing på vindkraft internasjonalt.

Partene skal inneha konkrete funksjoner og oppgaver i relasjon til utvikling, utbygging og drift av vindparker basert på den kompetanse hver av partene besitter.

Anerkjennelse

- Avtalen innebærer en solid anerkjennelse til det vindkraftmiljøet Agder Energi målbevisst har bygget opp over tid og de prosjektene dette miljøet er i ferd med å realisere. Den internasjonale dimensjonen som ligger i avtalen åpner for at Agder Energi kan bli medspiller i den svært interessante vindkraftutviklingen som finner sted i Europa, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi.

- Avtalen signaliserer vår ambisjon om innovasjon og videre satsing på vind som energikilde. Vindkraft er hundre prosent ren, miljøvennlig energi, og representerer en del av løsningen på klimautfordringen. Avtalen bekrefter vår strategi om å utvikle sterk regional virksomhet i Norge. Samtidig styrker vi ytterligere vår posisjon som et ledende europeisk selskap innenfor miljøvennlig energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Agder Energi har som visjon å være ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, energitilknyttede tjenester, samt utbygging og drift av fibernett. Agder Energi har rundt 1.100 ansatte.

Statkraftkonsernet er ledende i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft og fjernvarme og bygger gasskraftverk i Norge og Tyskland. Statkraft er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. I Norge leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder gjennom direkte og indirekte eierskap i andre selskaper. Statkraft hadde i 2006 et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner og vel 2100 medarbeidere i åtte land. Verden trenger ren energi. Det arbeider Statkraft med hver eneste dag.