Statkraft og Elektroprivreda Srbije innleder samarbeid i Serbia

12.06.2006 08.00 | pressemelding

Statkraft og det serbiske kraftselskapet Elektroprivreda Srbije (EPS) skal samarbeide om å identifisere felles forretningsmuligheter. Samarbeidet omfatter både energihandel og ny vannkraftproduksjon i Serbia.

Toppledelsen i Statkraft og EPS møtte nylig Serbias energiminister, Radomir Naumov, og Norges ambassadør til Serbia, Haakon Blankenborg, i Beograd. Partene diskuterte forretningsmuligheter innenfor vannkraftutvikling og krafthandel mellom Serbia og Norge. Ambassadøren og den serbiske energiministeren la vekt på at det nåværende samarbeidet mellom Norge og Serbia er et godt grunnlag for videre utvikling av vannkraftproduksjon og annen fornybar energi.

Erklæringen, som ble undertegnet av konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft og visegeneraldirektør Zoran Manasijevic i EPS, bekrefter partenes intensjon om å starte forberedelser for opprustning og utvidelse av Zvornik kraftverk, samt utrede nærmere samarbeid om energihandel.

- Dette samarbeidet tydeliggjør vår interesse for det serbiske kraftmarkedet spesielt og for balkanregionen i sin alminnelighet. Både Statkraft og EPS er ledende innenfor vannkraft i våre respektive markeder. Nå vil våre to selskaper arbeide for å identifisere felles forretningsmuligheter, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

I møtet la visegeneraldirektør Zoran Manasijevic i EPS vekt på de store investeringsmulighetene i det serbiske energibransjen, ikke minst i vannkraftsektoren.
- Avtalen er veldig positiv for EPS. Statkrafts kompetanse på opprusting av eksisterende vannkraftproduksjon, samt erfaring med krafthandel og deregulering av energimarkeder er svært relevant for den serbiske kraftbransjen, sier Zoran Manasijevic.

Gjennom samarbeidet med serbiske EPS er Statkraft i ferd med å etablere en plattform for videre vekst i Sørøst-Europa.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 500 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på ca. 90 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.

Elektroprivreda Srbije (EPS) er et serbisk kraftselskap med staten som hovedeier.EPS' hovedaktiviteter er innenfor kraftproduksjon, -nett, -distribusjon og -handel. Selskapet har en årlig kraftproduksjon på 38 TWh.Hovedmålet er å redusere kraftunderskuddet i Serbia, øke lønnsomheten, bedre miljøprofilen samt etablere økt samarbeid med andre europeiske kraftselskaper.