Statkraft og Elektropriveda Crne Gore skal samarbeide om vannkraftutvikling i Montenegro

28.03.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 28. mars 2006) Statkraft og det montenegrinske kraftselskapet Elektropriveda Crne Gore (EPCG) har inngått en intensjonsavtale om samarbeid i den montenegrinske kraftbransjen. Hensikten er å identifisere muligheter for ny vannkraftproduksjon i Montenegro.

Avtalen, som ble undertegnet fredag av konsernsjefene Bård Mikkelsen i Statkraft og Srdjan Kovacevic i EPCG, bekrefter partenes intensjon om å identifisere felles muligheter for samarbeid innenfor vannkraftproduksjon i Montenegro. Det montenegrinske investeringsbyrået (MIPA) vil koordinere og bistå EPCG og Statkraft i forberedelsen og utførelsen av en felles studie.

- Denne avtalen tydeliggjør vår interesse for det montenegrinske markedet. Både Statkraft og EPCG er ledende innenfor vannkraft i våre respektive markeder. Nå vil våre to selskaper arbeide for å identifisere felles forretningsmuligheter, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

- Avtalen er veldig positiv for EPCG, men også for hele den montenegrinske kraftbransjen. Den viser at det er et stort potensial for økt vannkraftproduksjon i Montenegro, sier konsernsjef Srdjan Kovacevic i EPCG.

- Jeg er glad for at det norske investeringsmiljøet Montenegro vokser. Denne avtalen viser at det er stor interesse i energisektoren og er et stort skritt fremover for investeringsklimaet i Montenegro, sier Petar Ivanovic i MIPA.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i E.ON Sverige.

Elektropriveda Crne Gore (EPCG) er et montenegrinsk kraftselskap med staten som hovedeier. EPCGs hovedaktiviteter er innenfor kraftproduksjon, -nett og -distribusjon. EPCG har ansvar for Montenegros kraftforsyning, inkludert eksport og import av elektrisk kraft.

Det montenegrinske investeringsbyrået (MIPA) er et nasjonalt investeringsbyrå etablert av den montenegrinske regjeringen for å fremme investeringer fra utenlandske selskaper og for å bidra til den økonomiske utviklingen i Montenegro.