Statkraft åpner for jakt og fiske på sine eiendommer

07.04.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 7. april 2006) Statkraft har inngått et samarbeid med Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF) som skal sikre allmennheten tilgang og rettigheter til jakt og fiske på kraftselskapets mange eiendommer. Ordningen skal gjennomføres og driftes i samarbeid med de lokale medlemsforeningene i NJFF. Statkraft eier om lag 2500 eiendommer, har rettigheter til om lag 120 000 da utmark, og 11 fiskeretter i magasiner og elver. Dermed er Statkraft en av Norges største eiendomsforvaltere.

-Vi er svært glad for dette samarbeidet. Statkraft ønsker å legge forholdene til rette for at flest mulig skal ha tilgang til naturopplevelser der vi har våre anlegg. Sammen med NJFF bidrar vi nå til at folk flest får tilgang til jakt- og fiskerettigheter i helt nye områder, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

Samarbeidet er basert på at Statkraft leier ut jakt- og fiskerettigheter til lokale medlemsforeninger i NJFF der dette ikke kommer i konflikt med selskapets øvrige interesser eller i konflikt med pålegg eller vilkår fra myndighetene. Utleieprisene skal ligge på et prisnivå som er gjengs for det området rettigheten er lokalisert i. -Det er bra at et stort statlig selskap som Statkraft forvalter sine eiendommer slik at flest mulig kan bruke dem, sier Bjarne Oppegård, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Partene har gode erfaringer fra flere års praksis i lakseelva Ulla i Rogaland der Statkraft leier ut fiskeretten til Stavanger Jeger- og Fiskeforening. Her fanges flere hundre kilo laks hvert år, til glede for medlemmer av Stavanger jeger og fisk og andre fiskekortkjøpere.

Begge parter skal ha fokus på at vilt- og fiskeressursene skal forvaltes og utvikles på best mulig måte og i forståelse med offentlige retningslinjer og pålegg gitt av myndighetene. Der forholdene tillater det, skal partene samarbeide om vilt- og fiskefremmende tiltak.

Avtalen mellom Statkraft og NJFF er en videreføring av tidligere avtale og gjelder fram til 2010.

Statkraft er Europas nest største energiselskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 500 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på ca. 90 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia skaper hver dag verdier. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.