Kranselag for Statkrafts gasskraftverk ved Köln i Tyskland

30.06.2006 08.00 | pressemelding

(Oslo, 30. juni 2006)Statkraft feiret i går kranselag sammen med 450 bygningsarbeidere ved gasskraftverket i Knapsack ved Köln. Ni måneder etter at grunnsteinen ble lagt står kraftverksbygningene ferdige. De er nå klare til å ta i mot de store gass- og dampturbinene. Anlegget blir et moderne 800 MW gasskraftverk som gir Statkraftkonsernet tilgang til egen, fleksibel kraftproduksjon på kontinentet.

- Byggingen av gasskraftverket i Knapsack går som planlagt, og kranselaget er derfor også en markering av at alt er i rute for vårt første kraftverk i Tyskland. Egen produksjonskapasitet på kontinentet, med beste tilgjengelige teknologi, vil styrke vår krafthandelsvirksomhet og samtidig gi oss et solid fotfeste i et stadig mer åpent kraftmarked, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Klar for høyteknologi

Gasskraftverket Knapsack, nær Köln i Nordrhein-Westfalen-regionen i Tyskland, er heleid av Statkraft. Kraftverket bygges i industriparken Knapsack Chemiepark der mange større industriselskaper er lokalisert.

Kranselaget markerer at mer enn 70 prosent av bygningsarbeidene er fullført, og at kraftverksbygningene er klare til å ta imot høyteknologiske komponenter som gassturbiner, dampturbiner og kjeleanlegg, Den første av de to gassturbinene, som hver veier over 300 tonn, ankommer byggeplassen om et par måneder.

Miljøvennlig energi fra gasskraft

Kraftverket vil være klart for kommersiell drift i Europas største energimarked fra og med neste sommer. Gasskraftverket vil få en kapasitet på 800 MW og en årlig produksjonskapasitet på inntil 6 TWh. Kraftverket bygges med beste tilgjengelige teknologi innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet. Kostnaden for kraftverket er ca. 400 millioner euro.

Kraftverket i Knapsack er det første av to gasskraftverk som Statkraft bygger i Tyskland. I Herdecke nær Dortmund bygges et gasskraftverk med en kapasitet på 400 MW. Statkraft eier 50 prosent av dette kraftverket. I tillegg eier Statkraft 50 prosent av Naturkraft, som bygger et 418 MW gasskraftverk på Kårstø. Statkrafts kommende gasskraftverk er omfattet av det europeiske klimakvoteregimet. Gasskraftverkene i Tyskland vil først og fremst erstatte langt mer forurensende kullkraft. Gasskraftverk bygd med dagens best tilgjengelige teknologi slipper ut ca. 50 prosent mindre CO2 og inntil ni ganger mindre NOx enn kullfyrte kraftverk.

Statkraft er Europas nest største selskap innen fornybar energi. Vi produserer vannkraft og vindkraft, vi bygger gasskraftverk og vi satser på innovasjon med en klar ambisjon om å levere fremtidens energiløsninger. Vi er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene med spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel. I Norge leverer vi strøm til over 500 000 kunder gjennom eierskap i andre selskaper. Vi hadde i 2005 en omsetning på ca. 15 milliarder kroner og en totalbalanse på ca. 90 milliarder kroner. Våre vel 2000 medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Storbritannia skaper verdier hver dag. Sammen strekker vi oss mot å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi.