Innovasjonsdirektør på plass i Statkraft

14.03.2006 08.00 | pressemelding

Sverre Gotaas (46) er ny innovasjonsdirektør i Statkraft. Han får ansvaret for teknologiutvikling og for innovasjonsprosesser.

- Innovasjon i kraftbransjen er både viktig og spennende. Statkrafts posisjon som miljøvennlig energiprodusent gir spennende muligheter som jeg ser frem til å bruke mine erfaringer fra en helt annen bransje, sier Gotaas.

INNOVATIV DIREKTØR: Sverre Gotaas (46) er ny innovasjonsdirektør i Statkraft. Han får ansvaret for innovasjonsprosesser og teknologiutvikling, her representert av en modell av ”Morild”, en tidevannsturbin som vil bli testet ut i løpet av de nærmest årene. (Foto: Karl Ystanes/Statkraft)

Sverre Gotaas har de siste seks årene vært teknologidirektør i Kongsberg Maritime AS. Gotaas har hatt en rekke andre lederstillinger i Kongsberg gruppen, og har også erfaring fra SINTEF. Han er sivilingeniør fra NTH.

Innovasjon i Statkraft

Innovasjonsarbeidet i Statkraft omfatter blant annet utvikling av nye energiteknologier. Statkraft har allerede fått konsesjon for å teste et pilotanlegg for tidevannskraft i full skala og regnes som verdensledende innenfor utvikling av saltkraft. I løpet av året starter arbeidet med bygging av Hytrec, et forsknings- og demonstrasjonssenter for hydrogen i Trondheim. Senteret bygges i samarbeid med Det Norske Veritas og Statoil.

Innovasjon og utvikling av nye forretningsmuligheter står høyt på agendaen hos Statkraft og de øvrige selskapene i Statkraft alliansen.

- Det blir spennende å få Sverre Gotaas med på laget, og vi ser frem til å dra veksler på den bakgrunn og erfaring han vil bidra med inn i utviklingsarbeidet hos oss, sier konserndirektør Ingelise Arntsen.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i E.ON Sverige.