Tvillingkraftverk åpnet av statsministeren

14.05.2005 08.00 | pressemelding

(Tyssedal/Oslo, 14. mai 2005) Statsminister Kjell Magne Bondevik åpnet i dag Statkrafts to nye småkraftverk i Hardanger. Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk ligger i høyfjellet over Tyssedal, og benytter de samme magasinene som er brukt til kraftproduksjon i området i mer enn 100 år. Utbyggingen har minimale miljøkonsekvenser og selv om kraftverkene er små, kan de forsyne om lag 2100 husstander med elektrisitet.

- Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk er fremtidsrettede prosjekter som viser den nye og miljøvennlige måten å utnytte vannkraften på - skånsomt mot naturen og mer effektivt enn før. Disse to kraftverkene illustrerer på en god måte at det fortsatt er mye å hente fra våre rene og fornybare vannkraftkilder, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Det er fallet mellom tre eksisterende magasiner som utnyttes i to nye småkraftverk. Derfor har anleggene minimale miljøkonsekvenser, og ingen elvestrekninger har fått endret vannføring. Årsproduksjonen på 43 GWh er nok til å forsyne om lag 2100 husstander med strøm.

Minst og nyest

Statkrafts to nyeste kraftverk er også de minste selskapet har bygget. Planene har eksistert lenge, men først nå har økonomiske og teknologiske forhold gjort det mulig å gjennomføre utbyggingen. Anleggene er helt uten veiforbindelse. Frakt av personell og det meste av utstyret er gjort med helikopter. De tyngste komponentene er fraktet 7 mil over Hardangervidda på vinterføre for å unngå skader på naturen.

Utbyggingen er i tråd med myndighetenes og Statkrafts ønske om å oppruste og utvide eksisterende vannkraftanlegg. Statkraft har flere lignende prosjekter under utvikling. Det største av disse ligger i tilknytning til de snart 50 år gamle Røssåga-anleggene i Nordland. Dersom disse planene blir realisert, vil de gi 1,5 TWh ny energi.

Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41,3 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.