Teknisk svikt i Trollheim kraftverk forårsaket at lakseyngel døde:

26.08.2005 08.00 | pressemelding

Statkraft vurderer reserveaggregat for å forhindre gjentakelse

Statkraft ser nå på mulighetene for å installere et reserveaggregat i Trollheim kraftverk i Møre og Romsdal. Dette for å sikre vannføringen ved ikke planlagt stopp i kraftproduksjonen.

En teknisk feil i transformatoren natt til torsdag førte til at kraftproduksjonen stanset øyeblikkelig. Dette medførte at vannstrømmen i Surna ble betydelig redusert på kort tid. Deler av elva ble tørrlagt, og som følge av dette har lakseyngel strandet og dødd langs breddene. Omfanget av død lakseyngelen er ikke kartlagt.

- Det som har skjedd er dypt beklagelig. Kraftstasjonen stoppet som følge av teknisk svikt. Nå ser vi på tiltak for å forhindre at slikt kan skje i fremtiden. Vi vurderer også om noe kan gjøres for å bøte på den skaden som allerede har skjedd. I den grad noen er påført direkte tap, vil vi gå i dialog med dem, sier regiondirektør Dag Smedbold.

Statkraft vurderer allerede et reserveaggregat. Med et slikt aggregat ville vannet kommet raskere tilbake i elva og redusere virkningene av tekniske feil og plutselige kutt i vannstrømmen. Statkraft har satt i gang arbeid for å finne en løsning i samarbeid med lokale interessenter og andre berørte.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.