Statkraft investerer i gasskraft i Tyskland

27.05.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 27. mai 2005) Statkraft og det tyske energiselskapet Mark-E skal bygge et nytt og moderne gasskraftverk i Herdecke i Tyskland. Med denne investeringen får Statkraft tilgang til egen, fleksibel kraftproduksjon på kontinentet. Dette vil bidra til å styrke konsernets handelsvirksomhet i Europa.

- Dette er et strategisk viktig skritt for Statkraft. Egen produksjonskapasitet på kontinentet vil styrke vår krafthandelsvirksomhet. Denne investeringen gir muligheter for økt inntjening samtidig som vi reduserer vår risikoeksponering i handelsvirksomheten. I tillegg blir dette gasskraftverket bygget med beste tilgjengelige teknologi (CCGT), sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Gasskraftverket Herdecke nær Dortmund i Tyskland etableres som et felleseiet selskap hvor Statkraft og det tyske energiselskapet Mark-E eier 50 prosent hver. Byggingen er ventet å starte høsten 2005 med planlagt ferdigstillelse høsten 2007. Før byggingen kan ta til, er prosjektet avhengig av endelig godkjenning fra tyske myndigheter.

Gasskraftverket vil få en kapasitet på 400 MW og en planlagt årsproduksjon på rundt 2,4 TWh. Kraftverket vil bli basert på den best tilgjengelige teknologi innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet, og får en virkningsgrad på minst 57,5 prosent.

Investert beløp er anslått til ca. 220 millioner Euro. Samarbeidsavtalen sikrer begge parter lik innflytelse over selskapet. De to eierne vil i utgangspunktet disponere en produksjonskapasitet tilsvarende sin eierandel. Prosjektselskapet vil inngå avtaler om gassleveranser for å dekke kraftverkets produksjon.

Mark-E er et multi-utility selskap som eies av byene Hagen (44,7%) og Lüdenscheid (22%) samt energiselskapet RWE (20%). Det er et av de største, uavhengige regionale energiselskapene med egen produksjonskapasitet i Nordrhein-Westfalen. Selskapet har 1 150 medarbeidere og produserer årlig 2,8 TWh elektrisk strøm.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.