Statkraft innleder samarbeid om gasskraftverk i Tyskland

25.01.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 25. januar 2005) Statkraft og energiselskapet Mark-E har underskrevet en samarbeidsavtale om å utvikle et nytt gasskraftverk nær Dortmund i Tyskland.

Statkraft og det tyske energiselskapet Mark-E vil sammen utrede bygging av et 400 MW gasskraftverk med en estimert årsproduksjon på ca. 2,4 TWh i Herdecke syd for Dortmund. Kraftverket vil basere seg på den best tilgjengelige teknologi innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet. Dersom prosjektet blir realisert, vil det erstatte et utrangert kullkraftverk noe som vil redusere de totale utslippene av klimagasser. Mark-Es regionale samarbeidspartner AVU vil også delta i samarbeidet.

Etter å ha signert samarbeidsavtalen er partene nå klar til å ta de neste stegene i prosjektutviklingen samt den videre formelle godkjenningsprosess. Fordeling av eierandeler er ikke fastlagt, men intensjonen er å fremme en investeringsbeslutning i løpet av sommeren 2005. Den samlede investering for et slikt prosjekt ligger i størrelsesorden ca. 200 millioner euro.

- Denne samarbeidsavtalen bygger opp under Statkrafts visjon om å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Vi arbeider med flere gasskraftprosjekter i Tyskland, og er meget fornøyd med å ha Mark-E som partner i forbindelse med gasskraftverket i Herdecke. Dette regionale energiselskapet er en erfaren operatør av gasskraftanlegg og har gode kunnskaper om utvikling av slike, sier Ingelise Arntsen, Statkrafts konserndirektør med ansvar forretningsområdet Ny energi.

Mark-E er et multi-utility selskap i den sydlige del av Nordrhein Westfalen. Største eiere er byene Hagen (44,7%) og Lüdenscheid by (22%) samt RWE (20%). Selskapet har hovedkontoret i Hagen. I 2003 leverte selskapet 6 TWh til 230.000 husholdninger og 1.900 større selskaper. For øvrig leverer Mark-E naturgass og vann til Hagen by. Mark-E er en av de største uavhengige regionale energiselskapene som eier produksjonskapasitet i Nordrhein Westfalen. Selskapet har 1.150 medarbeidere og produserer 3,2 TWh elektrisitet ved deres produksjonsanlegg i Werdohl-Elverlingsen, Hagen-Kabel og Finnentrop-Rönkhausen. Installert effekt er 1.000 megawatt og består av kull-, gass- og vannkraftanlegg.

AVU - Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen - leverer energitjenester til syv av ni byer i Ennepe-Ruhr området. De forsyner Stadtwerke Witten og Hattingen med elektrisitet og i tillegg leveranser av naturgass og nettjenester til Witten. AVU har et sterkt regionalt fokus. I 2003 solgt AVU 1,1 TWh energi og hadde en omsetning på 253 millioner euro (energi, naturgass, vann- og tjenesteleveranser) og et overskudd på 8,4 millioner euro. Aksjeeiere i AVU er RWE (50%), Ennepe - Ruhr forvaltningsområde (29,1%) og byene Gevelsberg (12,8%), Schwelm (6,9%) og Ennepetal (1,2%) som ligger i nærheten av Dortmund. Selskapet er basert i Gevelsberg og bortsett fra to vindmøller eier de foreløpig ingen produksjonsanlegg.

Statkraft arbeider for å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling - med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Årsresultatet for 2003 ble nær 4,8 milliarder kroner før skatt. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte og handelskontorer i Stockholm, Düsseldorf og Amsterdam.