Statkraft inngår langsiktig kraftkontrakt med industriselskap i Mo i Rana

04.07.2005 08.00 | pressemelding

Statkraft Energi AS og Rio Doce Manganese Norway AS har i dag inngått en langsiktig avtale om kraftleveranser til og med år 2020. Leveransen på totalt ca. 7 TWh dekker hovedparten av forbruket ved metallverket i perioden. I tillegg til kraftleveranser er partene enige om et nært industrielt samarbeid.

- Etter langvarige forhandlinger er vi tilfreds med å få på plass enda en ny kraftavtale til en av nøkkelbedriftene i Mo i Rana. Vi ønsker industrien som våre kunder og denne type kontraktsinngåelse vil eliminere usikkerheten både for produsenter og forbrukere. Dette vil gi et godt grunnlag for industriell satsing og viser med all tydelighet at det kommersielle markedet virker som forutsatt for denne type langsiktige kraftavtaler, sier konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft.

Statkraft har i dag en omfattende portefølje av kraftkontrakter inngått på markedsmessige vilkår med norske og internasjonale industriselskaper. Frem til 2020 har selskapet leveringsforpliktelser på 175 TWh av denne type kontrakter. Disse vil gradvis erstatte kontrakter på myndighetsbestemte vilkår som i hovedsak fases ut frem til 2011. Totale leveringsforpliktelser til industrien vil fremover være ca. 17,5 TWh pr. år. Myndighetsbestemte kraftkontrakter fra 1950-tallet i Mo i Rana utløp i april 2005 og Statkraft har nå inngått to langsiktige fremforhandlede avtaler med to nøkkelbedrifter i Mo i Rana som erstatter disse eldre avtalene.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.