Statkraft inngår avtale om vindkraftutvikling på Orknøyene

12.05.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 12. mai 2005) Statkraft innleder samarbeid med selskapet Fairwind på Orknøyene. Målet er i første omgang å forberede en større utbygging av vindkraft, samt legge til rette for utvikling av andre fornybare energiformer på Orknøyene.

Det nye selskapet som er opprettet for formålet, Fairwind Statkraft (Orkney) Ltd, har søkt om nettilknytning på 126 MW for å kunne realisere en utbygging av 35 til 40 vindmøller på Orknøyene. En ny kabelforbindelse til det skotske fastlandet er nødvendig for å bygge ut vindkraft i dette omfanget. Dersom kabelforbindelsen kommer på plass, vil det også åpne for en spennende utvikling av andre fornybare energiformer på Orknøyene. Fra naturens side­­ er den skotske øygruppen rikelig utrustet med vind, tidevann og bølger.

For at Fairwind Statkraft Ltd skal kunne gjennomføre en utbygging av mer enn 100 MW vindkraft, er det videre en forutsetning at selskapet får tilstrekkelig med landavtaler med grunneiere og at lokale myndigheter gir de nødvendige tillatelser.

- Denne avtalen kan bli sentral i vårt arbeid med å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Vi er glade for å få en lokal partner på Orknøyene, som har potensial til å få en sentral rolle i utviklingen av nye fornybare energikilder, sier Ingelise Arntsen, konserndirektør for forretningsområdet Ny energi i Statkraft.

Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41,3 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.

Fairwind Orkney Ltd er et lokalt, privateid utviklingsselskap som de siste tre årene har forberedt en omfattende satsing på vindkraftutbygging på Orknøyene.