Statkraft bygger stort gasskraftverk nær Köln i Tyskland

27.06.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 27. juni 2005) Statkraft har besluttet å bygge og drive et moderne 800 MW gasskraftverk i Knapsack utenfor Köln i Tyskland. Konsernets tilgang til egen, fleksibel kraftproduksjon på kontinentet øker dermed betraktelig. Gasskraftverket i Knapsack er det andre Statkraft planlegger i Tyskland. De to nye kraftverkene vil styrke konsernets internasjonale handelsvirksomhet.

- Gasskraftverket i Knapsack er et strategisk sjumilssteg i Europa. Kontroll over produksjonskapasitet på kontinentet vil styrke vår krafthandelsvirksomhet og samtidig gi oss et solid fotfeste i et marked som er i ferd med å bli liberalisert. Gasskraftverket (CCGT) vil bli bygget med beste tilgjengelige teknologi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft.

Gasskraftverket Knapsack, nær Köln i Nordrhein-Westfalen-regionen i Tyskland, etableres som et eget selskap med Statkraft som eier. Kraftverket skal bygges i industriparken Knapsack Chemiepark der mange større industriselskaper er lokalisert. Forberedende grunnarbeider er allerede gjennomført, og planlagt ferdigstillelse av kraftverket er høsten 2007. Prosjektet er innvilget en overordnet miljøtillatelse fra tyske føderale myndigheter. Denne omfatter alle nødvendige tillatelser etter gjeldende tysk lov for bygging og drift av anlegget.

Gasskraftverket vil få en kapasitet på 800 MW og en årlig produksjon på mellom 4 og 5 TWh. Kraftverket skal bygges med beste tilgjengelige teknologi innen områdene miljø, sikkerhet og energieffektivitet.

Utviklingen av Knapsack-prosjektet ble startet av britiske PowerGen på slutten av 1990-tallet, og prosjektet ble solgt til amerikanske InterGen i 2000. I mars i år kjøpte Statkraft prosjektselskapet som eier rettighetene til gasskraftverket i Knapsack fra InterGen.

Investert beløp er anslått til ca 400 millioner Euro. Statkraft har inngått en kraftkjøpsavtale (Power Purchase Agreement) med det nederlandske energiselskapet Essent for 33 prosent av kraftverkets kapasitet. Det sikrer risikoavlastning gjennom langsiktige leveranser av kraft til gitte betingelser.

Kraftverket i Knapsack er det andre gasskraftverket i Tyskland som Statkraft beslutter å investere i. I slutten av mai fattet Statkraft investeringsbeslutning for gasskraftverket Herdecke nær Dortmund. Statkraft eier 50 prosent av kraftverket som har en kapasitet på 400 MW.

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.