Nye styremedlemmer i Statkraft

22.06.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 22. juni 2005) Adm. direktør Gunn Wærsted og rådgiver Olav Fjell ble på ordinært foretaksmøte i Statkraft SF i dag valgt som nye styremedlemmer i Statkraft SF og Statkraft AS. De overtar etter Rebecca Selvik og Erik Nygaard som trer ut av styret.

Gunn Wærsted er adm. direktør i Sparebank 1 Gruppen og er styreleder i tilhørende datterselskaper. Hun er også styreleder i Handelshøyskolen BI og Ferd Holding AS.

Rådgiver Olav Fjell har hatt en rekke lederstillinger i norsk næringsliv. Han har vært økonomidirektør i Kongsberg våpenfabrikk, konserndirektør i DnB, konsernsjef i Postbanken og konsernsjef i Statoil. Fjell er i dag styreleder i Lindorff Group AB.
(foto: Jan Tomas Espedal/Scanpix)

Styret i Statkraft SF og Statkraft AS består etter dette av:

Styreleder: Arvid Grundekjøn
Nestleder: Marit Büch-Holm
Medlem: Halvor Stenstadvold
Medlem: Aud Perdy Mork
Medlem: Gunn Wærsted
Medlem: Olav Fjell

I tillegg kommer ansattevalgte styremedlemmer som er:

Odd Vanvik Medlem
Thorbjørn Holøs Medlem
Astri Botten Larsen Medlem

Tore Ness 1. varamedlem
Arne Einungbrekke 2. varamedlem
Olav Rabbe 3. varamedlem
Karin Skogan Holm 4. varamedlem
Gunnar Møane 5. varamedlem

Statkraft ønsker å være en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 41 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.