Nye konserndirektører i Statkraft

07.01.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 7. januar 2005) Statkraft har i dag ansatt to nye konserndirektører. Eli Skrøvset blir konserndirektør med ansvar for økonomi og finans (CFO), og Stein Dale blir konserndirektør med ansvar for strategi og forretningsutvikling. Tiltredelsen vil finne sted innen 1. april i forbindelse med at CFO Christian Rynning-Tønnesen går til tilsvarende stilling i Norske Skog.

Eli Skrøvset (39) er fra Melhus i Trøndelag. Hun har arbeidet i Statkraft fra 1992 og er i dag økonomidirektør i konsernet. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har tidligere jobbet i Olje- og energidepartementet (1990-1992).

Stein Dale (42) kommer fra Bærum og er utdannet siviløkonom fra BI. Han har vært direktør for Strategi og M&A i Statkraft siden januar 2002. Før dette har han hatt ledende stillinger i bl.a. Tandberg og Telia innen så vel forretningsutvikling som operativ forretningsledelse.

Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.