Fesil og Statkraft inngår langsiktig kraftkontrakt

25.04.2005 08.00 | pressemelding

(Oslo, 25. april 2005) Fesil og Statkraft har i dag underskrevet en langsiktig kraftkontrakt som sikrer elektrisk kraft til smelteverket i Mo til og med år 2020. I tillegg skal Statkraft besørge all fysisk leveranse av kraft til Fesil Rana Metall, uavhengig av kontraktspartner.

Viktig milepæl for industrien i Mo i Rana:

- Vi er svært tilfreds med å få i stand et langsiktig, kommersielt og tett samarbeid med en stor industrikunde i Mo i Rana - et område hvor Statkraft har omfattende kraftproduksjon og lange tradisjoner med å forsyne kraftintensiv industri, sier konserndirektør Jørgen Kildahl i Statkraft AS.

- Vi er tilfreds med å kunne etablere en langsiktig kommersiell kraftkontrakt for metallproduksjon i Mo i Rana i dagens vanskelige kraftmarked, sier adm. direktør Sigbjørn Brevik i Fesil ASA.

Under avtalen er Statkraft forpliktet til å levere ca. 0,9 TWh per år fra 1.1.2006 til 31.12.2020. Kontrakten er inngått på markedsmessige vilkår, delvis basert på forhåndsdefinert pris.

FESIL-konsernet er blant verdens største produsenter av ferrosilisium (FeSi) og silisium-metall (SiMet). Gruppen har to smelteverk i Norge: Holla Metall og Rana Metall. Spesialprodukter, inkludert granulater og raffinerte kvaliteter, utgjør hoveddelen av produksjonen. Alle fabrikkene er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft.