Pressemeldinger 2005

 • Oluf Ulseth Europa-direktør i Statkraft

  21.12.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 21. desember 2005) Oluf Ulseth (39) er ansatt som direktør i Statkraft AS med ansvar for europeiske spørsmål.

 • Statkraft skrinlegger Vefsna-planene

  29.11.2005 08.00 pressemelding

  Statkraft har bestemt seg for å skrinlegge utbyggingsplanene i Vefsna som er kjent under navnet ”Muligheter Helgeland”.

 • Statkraft treng ikkje selje Trondheim Energiverk

  23.11.2005 08.00 pressemelding

  Moderniseringsdepartementet opphever pålegget som Statkraft har om å selge Trondheim Energiverk (TEV). Når Statkraft nå får muligheten, ønsker selskapet slik som tidligere informert, å beholde TEV.

 • Samarbeid om forretningsutvikling i russisk vannkraft

  16.11.2005 08.00 pressemelding

  Statkraft, Hydro OGK og det norsk-russiske selskapet Rosnor Energo undertegnet 10. desember en intensjonsavtale om videre samarbeid i den russiske vannkraftsektoren.

 • Statkraft i tredje kvartal 2005: Fortsatt resultatfremgang

  10.11.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 10. november 2005) Fortsatt høy kraftproduksjon ga Statkraftkonsernet god resultatfremgang også i tredje kvartal. Inntektene fra finansiell krafthandel var betydelige, finanskostnadene ble redusert og det ble resultatført gevinster ved salg av eiendeler. Kvartalsresultatet ble 1.317 mkr før skatt (241 mkr) og 904 mkr etter skatt (380 mkr). Samlet for de tre første kvartalene ble resultatet 5.343 mkr før skatt (2.874 mkr) og 3.534 mkr etter skatt (2.205 mkr).

 • Bredt samarbeid om utvikling av vindmøller til havs

  13.10.2005 08.00 pressemelding

  Statkraft, Shell Technology Norway og Lyse har i samarbeid med Norges Forskningsråd og SWAY A/S etablert et forskningsprosjekt for å utvikle havbaserte vindmøller.

 • Statkraft overtar 24 vannkraftverk i Sverige og Finland

  03.10.2005 08.00 pressemelding

  Statkraft overtar i dag vannkraftverk i Sverige og Finland med en årlig middelproduksjon på ca. 1,6 TWh. Transaksjonen er basert på en avtale fra 1. juli i år mellom Sydkraftkonsernet (nå E.ON Sverige) og Statkraft. Transaksjonsprisen er på ca. 4,5 milliarder SEK. Driften av kraftverkene vil bli samordnet med driften av Statkrafts øvrige kraftverk.

 • Statkraft - Europas største vindpark på land åpnet

  27.09.2005 08.00 pressemelding

  (Smøla/Oslo, 27. september 2005) Gro Harlem Brundtland åpnet i dag andre byggetrinn av Smøla vindpark. Med totalt 68 vindmøller er anlegget Europas største på land med en årlig kraftproduksjon på 450 GWh. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til 22.500 norske husstander.

 • Statkraft arbeider for å beholde Trondheim Energiverk AS

  23.09.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 23. september 2005) Statkraft har utarbeidet en helhetlig løsning på de konkurransemessige pålegg selskapet fikk i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk. - Vi arbeider for å beholde selskapet, men siden saken ennå ikke er avklart, er Statkraft nå nødt til å forberede et mulig salg, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.

 • Statkraft bygger vindpark i Finnmark

  21.09.2005 08.00 pressemelding

  (Oslo, 21. september 2005) Styret i Statkraft har i dag besluttet å bygge Kjøllefjord vindpark i Lebesby kommune. Byggingen tar til umiddelbart. Når anlegget står ferdig neste høst, blir det Statkrafts første vindpark i Finnmark. Vindparken vil få en samlet installert effekt på inntil 40 MW. Årlig produksjon vil bli ca 155 GWh, nok til å forsyne ca 6.000 husstander med strøm.