Statkraft gir Røde Kors Norge 500.000 til nødhjelpsarbeidet i Nepal

26.04.2015 | nyheter

Statkraft gir 500.000 kroner til nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvet i Nepal. Pengene blir kanalisert gjennom Røde Kors Norge, som har Statkraft som en av sine hovedpartnere. Statkraft har siden 1995 hatt vannkraftvirksomhet i Nepal.

-Våre tanker og sterke medfølelse går til det nepalske folket, som er blitt så hardt rammet av jordskjelvkatastrofen. Statkraft ønsker å gi støtte til nødhjelpsarbeidet gjennom vårt samarbeide med Røde Kors som er tilstede og operative i Nepal, sier kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland.

Statkraft er en av Røde Kors Norges hovedpartnere og har som mål å styrke den humanitære innsatsen internasjonalt gjennom partnerskapsavtalen. Som et ledd i avtalen med Røde Kors Norge er det etablert et nødhjelpsfond som skal benyttes til å avhjelpe humanitære kriser i land der katastrofer inntreffer.

Statkraft har besluttet å overføre NOK 500.000 fra fondet til nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvkatastrofen i Nepal. I tillegg vil vi fortløpende evaluere situasjonen og vurdere ytterligere bidrag. Pengene vil bli benyttet til nødvendig utstyr som kan bidra til å avhjelpe den akutte situasjonen i form av tepper, kokeutstyr, hygieneartikler, vannkanner og liknende. 

Statkraft har vært til stede i Nepal siden 1995, da byggingen av vannkraftverket Khimti startet. Anlegget sto ferdig i 2000, og har siden den gang levert mellom 15 og 20 prosent av landets årlige elektrisitetsforbruk.