Hva er Trading & Origination?

17.03.2015 | nyheter

Se vår nye film og få en enkel introduksjon til Statkrafts markedsoperasjoner.

Mange forbinder Statkraft mer med kraftproduksjon enn krafthandel. Den nye videoen om Trading & Origination skal gi et innblikk i et forretningsområde som vokser og blir viktigere for Statkraft.