Nyheter 2014

 • Konsesjon til Vesle Kjela kraftverk

  08.11.2016 nyheter

  NVE har 11. februar gitt Statkraft konsesjon til å bygge Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark.

 • Varsler fugler med UV-lys

  08.11.2016 nyheter

  I et pilotprosjekt på Smøla skal forskere undersøke om ultrafiolett lys (UV-lys) kan redusere faren for at fugler kolliderer med vindturbiner.

 • Vilkårsrevisjon av Selbusjøen

  08.11.2016 nyheter

  Fredag 7. mars ble det i statsråd fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Selbusjøen i Sør-Trøndelag og andre sjøer i området.

 • I den tredje industrielle revolusjonen

  08.11.2016 nyheter

  Snart vil hundrevis av millioner mennesker produsere sin egen fornybare energi, skriver Bente E. Engesland.

 • Dødsulykke i Albania

  08.11.2016 nyheter

  Tirsdag 29. april, cirka klokken 17.20 inntraff en arbeidsulykke i forbindelse med Devoll-prosjektet i Albania. Ulykken skjedde da tre spesialarbeidere ble truffet av et steinras under arbeid med å sikre fjellsiden langs veien opp mot anleggsområdet for Moglice kraftverk i Devoll-dalen, syd i Albania. Alle de tre arbeiderne er bekreftet omkommet.

 • Forsker for fremtiden

  08.11.2016 nyheter

  Hvor i Norge kommer storflommen? Hva skjer hvis isbreene i Himalaya smelter? Lønner det seg å bygge vannkraftverk i Tyrkia? Slike spørsmål søker FoU-programleder Uta Gjertsen å finne svar på.

 • Risiko for kraftoverskudd i Norden

  08.11.2016 nyheter

  Statkraft uttrykker i et høringsnotat til Olje- og energidepartementet bekymring for det økende kraftoverskuddet i Norden som følge av blant annet elsertifikatsystemet.

 • Når flo og fjære styrer jobben

  08.11.2016 nyheter

  Høyvann og lavvann, vær og vind bestemmer arbeidsdagen til Mark Williamson, marine coordinator ved havvindparken Sheringham Shoal.

 • Hitra vindpark 10 år 30. august

  08.11.2016 nyheter

  Hitra vindpark fyller ti år i år. Statkraft inviterer i den forbindelse lokalbefolkningen til en feiende flott bursdagsfeiring lørdag 30. august fra kl. 12 til 16.

 • Elektrisitetens nye gullalder

  08.11.2016 nyheter

  Utenriksminister Børge Brende, klimadiplomat John Ashton og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen snakket om klima, olje, fornybar energi og forretningsutvikling under Statkraftkonferansen torsdag.