OED har avslått konsesjon til Moifjellet vindpark

05.07.2012 | nyheter

Moifjellet wind farm

Visualisering av vindparken, sett fra Kydland. Foto: SAE Vind

OED har i dag avslått konsesjon til Moifjellet vindpark. Vindparken er planlagt i Bjerkreim kommune i Rogaland.

- Vi er veldig glade for at departementet har gitt konsesjon til den største samlede utbyggingen av vindkraft i Norge til nå. Vi er samtidig veldig skuffet over avslaget på konsesjonen til Moifjellet sier, administrerende direktør, Anders Gaudestad i SAE Vind, som eies 60 prosent av Statkraft.

Vindparken er planlagt 15 km fra kysten på et fjellplatå 330-560 meter over havet.

Departementet begrunner avslaget med at det er en betydelig risiko for skade på rovfugl av unik og nasjonal verdi. Andre viktige miljøhensyn har også vært avgjørende for avslaget.

NVE gav konsesjon på 150 MW til Moifjellet vindpark i desember 2009.

Departementet har opprettholdt konsesjonene til Bjerkreim og Gravdal, gitt konsesjon til Måkaknuten og Stigafjellet, og stadfestet konsesjonen til Skinansfjellet med en mindre reduksjon av planområdet av hensyn til hubro.

Vindkraftverkene som i dag har fått endelig konsesjon vil ha en samlet installert effekt på over 400 MW og en årlig produksjon på om lag 1,3 TWh, noe som tilsvarer forbruket til rundt 65.000 hustander.