Ferdigstilt på Sheringham Shoal

10.07.2012 | nyheter

Wind power in UK opened

Alle de 88 vindmøllene er nå på plass på Sheringham Shoal og ferdigstillelsen går for fullt.

Turbinbladene på den 88. og siste vindturbinen i havvindparken Sheringham Shoal ble boltet på plass i dag. Dette utgjør en av de siste milepælene i byggingen av det 317 MW store prosjektet utenfor kysten av det nordlige Norfolk i England.

Teamet om bord på det oppjekkbare fartøyet Seajacks Leviathan ferdigstilte den siste turbinen i dag, og fartøyet har nå demobilisert og forlatt feltet på vei til neste prosjekt. De siste fem månedene har Leviathan jobbet i parallell med et annet oppjekkbart fartøy, GMS Endeavour, for å fullføre installeringen av de 3,6 MW store turbinene fra Siemens.

Med 88 turbiner på plass og 46 turbiner i full sving med å levere elektrisitet til det britiske sentralnettet, ligger vindparken an til å komme i full drift i inneværende år. Vindparken har levert strøm siden august i fjor, da de første vindmøllene begynte å produsere kraft.

De gjenværende turbinene må gjennom forskjellige trinn i mekanisk og elektrisk ferdigstillelse, og utprøving eller testing før de kan starte strømproduksjon, forklarer Einar Stømsvåg, som er daglig leder i Scira Offshore Energy. Utprøving innebærer en systematisk vurdering av hver enkelt del av vindturbinen og den elektriske infrastrukturen, manuell inspeksjon og sertifisering og deretter lengre prøvekjøringer før de kan overleveres til driftsteamet.  

- Grundig og nøyaktig testing i denne fasen er avgjørende for å sikre at vi leverer en vindpark av høy kvalitet som kan driftes effektivt, sa han.

Arbeidet med å grave ned kabler vil også fortsette inntil alt skal overleveres til operatøren, Scira Offshore Energy. De ledende internasjonale energiselskapene Statoil og Statkraft eier vindparken gjennom selskapet Scira, med Statoil som prosjektleder i hele byggefasen.

Det har vært en travel periode på Sheringham Shoal. Arbeidet med å koble til alle kablene internt i parken er snart ferdigstilt, og kablene vil bli klargjort til å overføre strømmen fra vindmøllene som settes i drift. Plasseringen av utvaskingsbeskyttelse rundt fundamentene er også i sluttfasen, og flere fartøyer vil snart forlate prosjektet.

- Enhver utbygging som fullføres innebærer en enorm innsats og mye samkjøring, men ferdigstillelsen av installasjonsfasen for vindmøllene er jo en spesielt synlig og symbolsk milepæl, sier Strømsvåg.

- Det kjennes godt å være i sluttfasen av utbyggingen. Vi har forberedt Scira-organisasjonen i det nordlige Norfolk en god stund nå, og det lokale teamet vårt ser frem til full overlevering senere i år, legger han til.

Sheringham Shoal skal åpnes offisielt under et arrangement i Norfolk i september, når vindparken er i full drift.