Tysk minister på Statkraftbesøk

05.08.2011 | nyheter

German economy minister Philipp Rosler visits Statkraft in Norway

Regiondirektør Jan Alne forteller Rösler om den store kapasiteten til fleksibel vannkraftproduksjon i Norge, mens de går over Førrevassdammen.

Torsdag besøkte den tyske økonomiministeren, Philipp Rösler, Statkraft. Rösler og hans følge var særlig interessert i å lære mer om Norges potensielle rolle som leverandør av fleksibel kraftproduksjon som støtte til tysklands forventede vekst innen vind- og solkraft.

Etter å ha besøkt et av Statoils anlegg i Nordsjøen, ble Rösler tatt med til Blåsjø og Kvilldal kraftstasjon. Her fikk de en presentasjon av norsk vannkraft, med særlig fokus på fleksibilitet og potensialet til å støtte det framtidige tyske kraftsystemet.

Ministerens norgesbesøk har hatt et sterkt energifokus. Før besøket til Statkraft, var Rösler sammen med Olje- og energiminister Ola Borten Moe i Nordsjøen. De to ministerene signerte en felles uttalelse, som skal legge grunnlaget for et tettere samarbeid i tiden fremover.