Hvorfor er strømprisene slik de er?

25.02.2010 | nyheter

Stone tower in winter landscape

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt strømprisene i Norge, og mange vil gjerne vite mer om hvordan kraftmarkedet fungerer.

På Statnetts nettsider finner du informasjon om det meste som har med strømforsyning, priser og hvordan ting henger sammen på energisektoren. Les mer om hvordan kraftmarkedet fungerer.