Fornybar-ekspertenes viktigste møteplass

05.10.2009 | nyheter

Sheringham Shoal wind farm at Doggers bank

Offshore vindkraft er blant teknologiene Statkraft satser på for fremtiden.

Statkraft var godt representert med foredragsholdere og stand på NEREC-konferansen om fornybar energi på Lillestrøm 7.-8. oktober. Arrangementet samlet over 1000 deltakere fra 30 land.

Dette er andre gangen konferansen gjennomføres, og i år var det en viktig oppvarming til klimakonferansen i København i desember.Representanter fra myndigheter, interesseorganisasjoner, finansinstitusjoner, gründere, energiselskap, leverandører og media var tilstede ved konferansen.

Statkrafts deltagelse

Statkraft bidro med foredragsholdere og representanter i flere av programkomiteene og var også tilstede med en stand som opplevde godt besøk.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Bård Mikkelsens presentasjon på NEREC 7. oktober 2,8MB .PDF
Oluf Ulseths presentasjon på NEREC 7. oktober 0,8MB .PDF