Nyhetsarkiv

 • Statkraft vant sponsorprisen 2009!

  08.11.2016 nyheter

  Statkraft fikk torsdag kveld tildelt sponsorprisen 2009 i klassen for intern utnyttelse for sitt samarbeid med Norges Skiskytterforbund.

 • Statkraft i Tyrkia

  08.11.2016 nyheter

  Statkraft satser på vannkraft - også i Tyrkia. Da Statkraft i fjor overtok 95 prosent av aksjene i tyrkiske Yesil Enerji, inkluderte det en portefølje på syv mulige vannkraftprosjekter.

  Vannkraft
 • Kraftpakke til norske skoler

  08.11.2016 nyheter

  Alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet fikk nylig tilsendt en oppdatert utgave av Kraftskolen. Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi.

 • Dobler kraftproduksjonen i Laos

  08.11.2016 nyheter

  Utvidelsen av Theun Hinboun-kraftverket i Laos nærmer seg sluttfasen. Dammen er så godt som ferdig, maskinhallene venter på aggregatene og nylig ble en ny driftsavtale inngått med Statkraft som skal styre produksjonen av de 3 TWh’ene det nye kraftverket vil levere.

  Vannkraft
 • Nytt helse- og sikkerhetsforum for offshore vindkraft

  08.11.2016 nyheter

  Ni av verdens ledende utbyggere av fornybar energi har gått sammen om å danne en ny gruppe for vektlegging av helse og sikkerhet ved all aktivitet og utbygging innenfor offshore vindkraft - G9 Offshore Wind Health and Safety Association Limited.

 • Usikker is på regulerte vann

  08.11.2016 nyheter

  Is på regulerte vann må alltid regnes for å være utrygg. Vi ber derfor alle som ferdes på eller nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker.

 • En halv million så «Munch 150»

  08.11.2016 nyheter

  Etter fire og en halv måned har jubileumsutstillingen «Munch 150» hatt 484 325 mennesker på besøk. Det er besøksrekord for både Nasjonalmuseet og Munch-museet.

 • Konsesjon til Vesle Kjela kraftverk

  08.11.2016 nyheter

  NVE har 11. februar gitt Statkraft konsesjon til å bygge Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark.

 • Varsler fugler med UV-lys

  08.11.2016 nyheter

  I et pilotprosjekt på Smøla skal forskere undersøke om ultrafiolett lys (UV-lys) kan redusere faren for at fugler kolliderer med vindturbiner.

 • Vilkårsrevisjon av Selbusjøen

  08.11.2016 nyheter

  Fredag 7. mars ble det i statsråd fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Selbusjøen i Sør-Trøndelag og andre sjøer i området.